MODERNA

MODERNA

V Adelline jsme si vychovaly dvě dívky, které se tanci věnovaly i po základní škole. Momentálně studují taneční konzervatoře. 

Sárka Langrová - studentka Pražské taneční konzervatoře 

Kristýnka Jahodová - studentka Duncan centre v Praze 

Adelline je posunuly tímto směrem. Obě se vypracovaly jako kvalitní sólistky a jejich kroky tak směřovaly na uměleckou školu. Jsme na ně právem hrdé, o to víc, když víme, že obě jsou ve svých ročnících velmi úspěšné. 

Obě za námi pravidelně dojíždí a dávají Adellinkám lekce a workshopy stylů, které se samy na škole naučily. Známe správnou techniku protažení a tance samotného. Učí nás jak klasický balet, tak i techniku duncan. 

MODERNA není jednoduchá disciplína. Je určena pro dívky, co na sobě rády pracují, dávají si cíle, které chtějí překročit. Chceme posouvat limity a vytvořit krásnou choreografii, aby byla choreografie krásná, musí na ně být dívky připravné. Půl roku se budeme věnovat především technice pohybu, tanečním vazbám, zvedačkám, akrobacii a gymnastice. Následně se bude z prvků skládat choreo. 

Chce to čas a trpělivost. 

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA

 • nabíráme děti od 3 let , od září ideálně ročníky 2019, 2018, v druhém pololetí od ledna i děti 2020
 • celý měsíc září je zdarma na zkoušku
 • rodiče mohou být s dětmi v tělocvičně pokud to vyžadují, není to však podmínka a také to nezakazujeme
 • hodiny probíhají formou hry, tanečků, různých pohybových dovedností aj.
 • přípravka je nezávodní složkou s možnými vystoupeními v rámci Adelline akcí jako je např. Taneční show, Den dětí, Majáles aj...
 • Cena kurzu je 2.500,- / rok + příspěvek 1.000,- Libertinu

MODERNÍ TANEC PRO STARŠÍ od 12 let

 • nabíráme dívky od 12 let (mladší po předchozí domluvě)
 • již pár let si jen tak rekreačně tančíme, v letošním roce bychom to chtěli změnit a založit závodní tým se zaměřením na jazz dance a contemporary
 • nabízíme externí lektorky
 • kvalitní pohybovou průpravu
 • flexiblitu, gymnastiku a akrobacii spojenou s různými skoky
 • choreografie postavena na vyjádření emocí a příběhu
 • vítané jsou předchozí zkušenosti
 • Cena kurzu je 3.500,- / rok + příspěvek 1.000,- Libertinu